Zámecká zahrada

Plocha zámecké zahrady byla s velkou pravděpodobností původně zřízena vymýcením lesního porostu v severovýchodním předpolí zámku, mezi objektem hospodářských budov zámku a ramenem řeky Dyje, ohraničující hlavní zámecký ostrov. Postupem času, zejména v souvislosti s výstavbou nového pivovaru v severním předpolí zámku v 2.pol.19.století, bylo výše zmíněné říční rameno částečně zasypáno a "přepojeno" do systému odvodňovacích kanálů přilehlého lesního masivu "Kančí obora".

Ze Zámecké vinárny chceme Zámeckou zahradu .... ale jak na to ... 

Na zahradě je unikátní Tomel viržinský (Diospyros virginiana), což je severoamerický, vysoký, opadavý, převážně dvoudomý strom plodící ve své původní, nešlechtěné podobě nechutné ovoce, kterým se odedávna živí divoce žijící zvěř a později, po kolonizaci Severní Ameriky Evropany, i chovaná domácí zvířata. Dřevina je původním druhem a je rozšířena hlavně ve východní části Spojených států amerických, vyskytuje se od Alabamy, Floridy, Georgie, Louisiany a Mississippi na jihu až po Indianu, Illinois, New York, Ohio a Pensylvánii na severu. 

Jak se dostal do zahrady je malá záda, ale dělá zahradu krásnou .AKTIVITY V RÁMCI NADAČNÍ PODPORY Z NADACE PROMĚNY 

Zde najdete vše, co s Nadací proměny souvisí ... nic netajíme ... Naopak Váš názor nás zajímá ... 

5. 5. 2021 v 16 hodin setkání v zahradě nad zahradou ... 

24.04.2021 ... úklid okolo zámku ... díky Zdravému městu ... Vás došlo na 50 ... díky moc (foto: Lukáš Hrdlička)   

15.4.2021 ... online setkání podpořených projektů ...     

1. 4. 2021 ... byla podepsána ... SMLOUVA O NADAČNÍ PODPOŘE NA GRANTOVÝ PROJEKT ... HURÁ

17. 4. 2021 ... Dorazila NP na první setkání .... .... Na jižní Moravě se sešlo opravdu hodně projektů, které se snaží zlepšovat veřejný prostor a budovat komunitu. Další finalisty programu #proměňsvéměsto jsme navštívili v Břeclavi. Občanské sdružení Lužánek tu vysadil sad a teď má velké plány se zámeckou zahradou. Členové spolku by tím přispěli k vytváření identity města. My jejich nápadům rozhodně fandíme ...                                                                                                                                                                                                         psali na FB NP: 24.2.2021

Byla podána žádost o dotaci v rámci Grantové výzvy PROMĚŇ SVÉ MĚSTO - 29. 12. 2020 

Program Proměň své město

Pomáhá lidem, kteří se aktivně podílejí na rozvoji a oživení veřejného prostoru svého města. Zároveň usiluje o prohloubení dialogu a spolupráce mezi občanskou veřejností, místní samosprávou a odborníky při koncepčním rozvoji prostředí měst.

Více na  - www.promensvemesto.cz

A tak jsme to zkusili .... tak uvidíme ... 

...Jsme skupina lidí se zájmem o své okolí, historii a přírodu. Ve spolupráci s Ardeou Břeclav (Místním článkem hnutí Brontosaurus) se snažíme podporovat setkávání a spolupráci místních lidí v okolí Břeclavi a Lanžhota, kde působíme. V rámci společných aktivit, pod záštitou našeho hlavního nadšence Filipa, proměňujeme bývalou městskou zahradu u zámku...

                                                      ...citace z podané žádosti 

Společného setkání k rozvoji veřejných prostor v lokalitě Podzámčí -  dne 25. 6. 2020

Tématem setkání bylo projednání potenciálu a možnosti rozvoje veřejných prostor v okolí břeclavského zámku.

Projekty vypracované na řešené území: 

 • 1988 - Revitalizace vodního toku - PIVOVARSKÝ JÁREK Ing. Šmída 
 • 2012 - Revitalizace podzámčí - dotace z OPŽP Ing. Kamila Krejčiříková, PhDr. 
 • 2013 - Revitalizace slepého ramene Dyje v lokalitě Včelínek Ing. Luděk Halaš
 • 2013 - Cestní síť Podzámčí a Zámecké nám. Břeclav Ing. Přemysl Krejčiřík, PhDr. 
 • 2015 - Revitalizace zámecké zahrady Ing. arch Foukal

Realizované aktivity v řešeném území: 

 • 09.10.2017 Brontosauři - realizace laviček v rámci tábora
 • 01.01.2017 Začátek realizace sadu za sladovnou 
 • 02.08.2017 Tábor Brontosaurů 
 • 11.08.2018 Ukliďme Česko - Ukliďme zámeckou zahradu
 • 23.03.2019 Ukliďme Česko - Ukliďme zámeckou zahradu 
 • 12.04.2019 Úklid zahrady studenty Gymnázia 
 • 10.05.2019 KRAJINÁŘSKÝ WORKSHOP LS 2019 
 • 19.05.2019 První veřejná houpačka u Sladovny 
 • 20.05.2019 Komunitní sečení  zámecké zahrady 
 • 27.07.2019 Tábor Brontosaurů
 • 10.11.2019 Komunitní sečení zámecké zahrady
 • 25. 6. 2020 Společného setkání k rozvoji veřejných prostor v lokalitě Podzámčí
 • 29. 12. 2020 Podána žádost o dotaci v rámci Grantové výzvy PROMĚŇ SVÉ MĚSTO

Jednání v řešeném území: 

 • 2005 - 2006 Oživení zámeckého areálu v Břeclavi Průzkum - Nadace Proměny 
 • 20.07.2018 Zrušení omezení těžebních limitů Lesního závodu Židlochovice, Agentury ochranu přírody a krajiny a ekologického hnutí Brontosauru Na základě iniciativy města se uskutečnilo společné jednání zástupců města, Lesního závodu Židlochovice, Agentury ochranu přírody a krajiny a ekologického hnutí Brontosaurus. Cílem jednání bylo najít společnou řeč pro budoucí realizaci lesoparku za zámkem. 
 • 25.07.2019 Vyjádření Archaii Brno k území - Mgr. Miroslav Dejmal
 • 25.06.2020 Společného setkání k rozvoji veřejných prostor v lokalitě Podzámčí - Martin Nawrath

Fotografie zámecké zahrady