Četnictvo na břeclavském zámku

rok 1913 - 1985 

Autor : Michal Uher - amatérský historik 


V lednu roku 1850 byl v Rakouském císařství přijat zákon o vytvoření četnictva, Gendarmerie, na celém území monarchie a mezi prvními četnickými stanicemi byla i ta v Břeclavi. S vojensky organizovaným bezpečnostním sborem, který zajišťuje veřejnou bezpečnost a pořádek, se monarchie seznámila díky tomu, že v roce 1815 získala po Italském království Lombardii, které takovou jednotku mělo. V roce 1949 byl vytvořen četnický útvar pro potlačení nepokojů v Uhrách a dobrá zkušenost s tímto sborem způsobila, že byly vytvořeny četnické pluky po celé monarchii. Do té doby v císařství nebyl jednotný státní bezpečnostní sbor a o bezpečnost se staraly různé útvary či organizace měst, obcí, gardy šlechticů atd.

Břeclavská stanice byla tvořena v počátku velitelem a dvěma četníky. Ti patřili k četnickému pluku č. 3, prvnímu křídlu, 2. četa, sekce Břeclav. Četnické stanice byly umísťovány v obcích, kde byl okresní soud. V Břeclavi sídlil okresní soud na zámku a četnická stanice byla umístěna také tam. Adresa četnické stanice tak byla Lichtensteinplatz N.1. (dnes Zámecké náměstí) Okrsek četnické stanice byl v té době shodný s oblastí působení okresního soudu. Postupně, jak začaly vznikat četnické stanice v Lednici a Lanžhotě, se začal okrsek četnické stanice v Břeclavi zmenšovat. Břeclavští četníci nevykonávali službu v Poštorné a v Charvatské Nové Vsi, protože ty v té době patřily do Dolního Rakouska a tudíž mimo okrsek. Z předchozího je patrné, že původní okrsek byl opravdu veliký. Jelikož by nebylo možné zvládnout obchůzky četníků pěšky, využívali četníci koně.

Ačkoliv četnictvo řešilo veřejnou bezpečnostní službu, bylo stále součástí armády a ministerstvo vnitra jej řídilo pouze metodicky. V roce 1866 došlo ke zrušení pluků, a tak stanice v Břeclavi nově spadala pod zemské velitelství č. 4 pro Moravu a Slezsko, které sídlilo v Brně.

Četnictvo sídlilo na zámku do roku 1913, kdy se současně stěhoval i okresní soud. Četnická stanice se stěhovala na adresu Parkstrasse N.5 (dnes Sady 28. října, prodejna Faťa), blíže k nádraží.

Prvním velitelem četnické stanice byl v roce 1850 závodčí Stättler. V době stěhování v roce 1913 byl velitelem strážmistr Gödel. Za tu dobu se vystřídalo na velitelském postu 20 osob. Četnictvo za dobu působení na zámku řešilo nepokoje dělníků v Lanžhotě, krádeže na železnici, provedlo zákrok ve věznici proti rozběsněnému vězni, zajišťovalo pořádek na nádraží, zadrželo celou řadu osob a mimo jiné v roce 1887 strážmistr Alois Musil při požáru domu manželů Poláchových v Moravské Nové Vsi s nasazením vlastního života zachránil z ohně 6 osob a v roce 1888 pomáhali četníci při záplavách. V roce 1913 pak četníci bránili brněnským sokolům v přechodu hraničního mostu mezi Břeclaví a Poštornou, aby nemohli podpořit české obyvatele této obce.

Zdroje: Pámátník četnické stanice Břeclav, fond Četnická stanice Břeclav, SoKA Mikulov