Zámecká věž

Město Břeclav v letech 2013-2014 zrealizovalo projekt pod názvem "Spoznajme naše mestá - Trnava a Břeclav", jehož cílem bylo přispět k přeshraniční integraci a posílit přátelské vazby mezi městy Trnava a Břeclav. Cílem je zvýšit dostupnost dvou turisticky atraktivních regionů a rozšířit povědomí o těchto městech a jejich nabídce.

V rámci projektu byla na obou stranách vytvořena nová atrakce pro návštěvníky, zpřístupněna byla v Břeclavi vyhlídková zámecká věž a v Trnavě byla zpřístupněna další část hradebního systému s ochozem (obě města tak rozšíří svoji nabídku o nový zážitkový produkt kulturního vyžití, zábavy a oddychu). Dále byly vytvořeny propagační materiály, které obsahují turistické atraktivity obou měst a jejich okolí.

V konečném důsledku se zintenzivní dlouhodobá spolupráce mezi městy Trnava a Břeclav a rozšíří se vzájemné poznání veřejnosti o historických i současných zajímavostech obou partnerských měst.

Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

VSTUPNÉ 


                                        Základní 40,- Kč
                                         Snížené 20,- Kč

(děti od 6 do 15 let, studenti středních a vysokých škol po předložení - ISIC, OP, senioři nad 65 let)

Volný vstup (držitelé průkazů ZTP a ZTP-P s průvodcem, děti do 6 let, držitelé průkazů Mezinárodní rady muzeí (ICOM), Asociace muzeí a galerií ČR (AMG), Zväzu múzeí na Slovensku, pracovníků Národního památkového ústavu, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), pracovníci sdělovacích prostředků po předložení průkazu).


Pro případné informace kontaktujte:

průvodce :  +420 737 593 066

nebo +420 731 609 335  (p. Petra Bertóková)

e-mail: petra.bertokova@muzeumbv.cz