Spolek pro břeclavský zámek


Jeho cílem je přinášet pro širokou veřejnost informace k zámku a okolí, které budou podložené 

na odborném základu. 

Spolek je správcem obsahu tohoto webu a k němu vytvořené FB stránky. 

Odborné texty připravují ...

PhDr. Miroslav Geršic 

středoškolský pedagog 

a historik 

předseda spolku 

         Mgr. Jaroslav Čech

zástupce ředitele městské knihovny v Břeclavi 

             místopředseda spolku

ČLENOVÉ SPOLKU 


PhDr. Emil Kordiovský - historik a archivář, zabývá se zejména regionální historií jižní Moravy

PhDr. Evženie Klanicová - archeoložka, roku 1995 do roku 2007 ředitelka Městského muzea v Břeclavi 

PhDr. Ludislava Šuláková  archivářka, historička, zabývá se regionálními dějinami 

PhDr. Alena Káňová -  etnografka, historička, do roku 2015 ředitelka Městského muzea v Břeclavi 

Ing. arch. Libor Foukal -  autor ucelené urbanistické studie, uznávaným odborníkem na tuto lokalitu i na Národním památkovém ústavu v Brně


Další členové spolku:  

JUDr. Hana Dědová, Leopold Levák, Ing. Lenka Černá,

 Ing. arch. Ilona Vybíralová, Mgr. Libor Kalčík. Michl Uher, 

Ing. et Ing. Filip Šálek, ... 

 


Spolek finančně podporuje: 

DĚKUJEME