Objekty v okolí zámku

V minulosti se na Břeclavsku nacházela celá řada podniků v držení Lichtenštejnů. Šlo zejména o několik hospod a mlýnů, dále zde byly knížecí cihelny, pivovary, pily, lisovny a další závody.

Tyto podniky se často nenacházely v režii velkostatků, ale byly pronajímány. Po roce 1848 se Lichtenštejnové začali těchto drobných a málo výnosných majetků zbavovat a investovali jen do perspektivních typů podnikání. Centrem knížecí výroby se stalo město Břeclav.

Celý břeclavský zámecký areál je tvořen těmito objety:

  • Zámek + přilehlá zahrada
  • původní panské hospodářské budovy
  • Vrchnostenský vodní mlýn
  • Sladovna (starý pivovar)
  • Pivovar (nový pivovar)

Dnes jsou v okolí ...

...tyto podnikatelské subjekty: