Budoucnost zámku

V současné době patří zámek městu, které se snaží o oživení areálu. Všechna řešení však naráží na bariéru vysokých investičních nákladů, jejichž návratnost je ve většině případů značně nejistá.  

Návratnost vložené investice je ve velké míře podmíněna vhodně zvolenou funkční náplní objektu, lákající dostatečné množství uživatelů. Proto má město zpracovanou ucelenou urbanistickou studii, která je pro město vodítkem jak, byť i dílčími kroky do areálu investovat. Jde o studii, kterou Ing. arch. Foukal zpracoval v roce 2002. Ing. arch. Foukal se stal uznávaným odborníkem na tuto lokalitu i na Národním památkovém ústavu v Brně. Tato koncepce je projednána s veřejností i politickou reprezentací je a město ji bude etapově naplňovat. Město vstoupilo do jednání i přilehlými podnikateli s tím, že s nimi chce vytvořit ucelenou a společnou koncepci na rozvoj celého areálu.