13. a 14. století

13. a 14. století

Autor textu: PhDr. Miroslav Geršic, středoškolský pedagog a historik, předseda spolku


Břeclavský hrad v zástavě šlechtických rodů

- Listinou datovanou rokem 1253 obdržel Vilém z Hustopečí do zástavy od krále Václava I. a markraběte Otakara hrad v Břeclavi. 

- Po bitvě na Moravském poli 26. srpna 1278 Vilém z Hustopečí Břeclav ztratil. Ta se stala vdovským údělem královny vdovy Kunhuty. Po její smrti 9. září 1285 byl uživatelem její druhý manžel Záviš z Falknštejna (sňatek v červnu 1284). Po jeho uvěznění 1289 a stětí 24. srpna 1290 přešel hrad v Břeclavi do správy Václava II., Ten však roku 1298 Břeclav postoupil jako léno Hartlebovi z Boskovic.

- Za válek českého krále Jana Lucemburského s rakouskými vévody v letech 1322-1331 bylo držení Břeclavska a zdejšího hradu velmi proměnlivé.

- Od čtyřicátých let 14. století byl hrad opět užíván moravskými markrabaty Janem Jindřichem, bratrem císaře Karla IV. a Janovým synem Joštem Lucemburským.