Územní studie Zámecký areál

Územní studie Zámecký areál Břeclav byla zaevidovaná do evidence územně plánovací činnosti ke dni 3.9.2012. 

Soubory si můžete stáhnout zde:


Textová část 

Vše další najdete zde ...


https://breclav.eu/urad/uzemni-studie-zamecky-areal-breclav<br>