GALERIE V ZAHRADĚ

Participativní rozpočet 2024

Čtvrt milionu půjde do zámecké zahrady, rozhodli Břeclavané. Děkujeme všem kteří nám dali hlas. Díky Vám se zámecká zahrada rozšíří směrem k lesu. V březnu zahájili Technické služby Břeclav svoji práci ...


https://breclav.eu/dokumenty-participativni-rozpocet-2024  

ROK 2023 - Máme další grant z Nadace VIA

14. 6. 2023, 13:13 přichází zpráva ...  


... děkujeme za přihlášení do programu Dokážeme víc. Gratulujeme, váš projekt byl hodnoticí komisí vybrán k podpoře ve výši 80 000,- Kč ...

Můžeme tak pokračovat v započaté práci a zahradu rozšířit směrem k vodě. Spolu s lidmi z Břeclavi a se zaměstnanci místní pobočky České spořitelny ... 


27. 7. 2023  - Spolupráce  s Ardea Břeclav - základní článek Hnutí Brontosaurus

Spolek pro břeclavský zámek díky grantu Nadace Via ve spolupráci s břeclavskými brontosaury a řadou dobrovolníků postupně rozšiřuje zámeckou zahradu podél náhonu o dalších cca 400 m2.Už v létě jsme v zahradě v rámci našeho týdenního tábora strávili prací celý den. Podařilo se nám provést základní hrubé vyčištění pozemku od náletových dřevin a odpadu. Opravili zídku, natřeli vstup do zahrady, opravili schody, umístili jsme při vstupu do zahrady panel s časovou osou o historii zámku a také jsme nainstalovali natrvalo fotografie ukazující zahradu před a po úpravách. Podařilo se zrenovovat už druhou darovanou lavičku, kterou jsme umístili do zahrady s výhledem na náhon. 

27. 9. 2023  - Spolupráce s Věznicí Břeclav 

Další dobrovolnická pomoc proběhla ve středu ve spolupráci s břeclavskou věznicí, kdy nám přišlo pomoci deset vězňů. Podařilo se tak dočistit rozšiřující část zahrady a navézt 5 m3 kompostu. Celkem jsme za dva dobrovolné dny odvezli čtyři velké kontejnery zeleně a dva menší kontejnery odpadu, za čož patří poděkován technickým službám za skvělou spolupráci. Nebýt práce dobrovolníků, tak k rozšíření zahrady ani nedojde. Proto moc všem za pomoc děkujeme. Děkujeme také paní Slezákové, která nám vždy zcela nezištně pro dobrovolníky upeče něco sladkého.

18. 10. 2023  - Spolupráce s Českou spořitelnou Břeclav  

V říjnu proběhlo vyfrézování pařezů, s veřejností jsme oseli novou část travním osivem. V poslední fází jsme zasadili cibulky narcisů a ve spolupráci se zaměstnanci místní pobočky České spořitelny, pod vedením vedoucí pobočky paní Škorpíkové, jsme dokončili terénní úpravy. 


Příští rok na jaře se tak můžete těšit na otevření nové rozšířené části. Do budoucna bychom ještě rádi vytvořili sedací schody přímo k vodě a pobytové molo.

ROK 2021 - Díky grantu z Nadace proměny měníme zámeckou zahradu ... 


Zahrada, která má své kouzlo ....

Budoucnost ... 

A dnes se mění pro Vás v Galerii ...

Identita, to je to, co tohle město nemá. O Břeclavi se říká, že je město folklóru, sportu, cyklistů. Že jde o vstupní bránu Lednicko-valtického areálu, město, které leží v blízkosti dvou států ... Ale když v něm žijete, zjistíte, že je tady všechno a nic. Lidé se geograficky i historicky řadí k jednotlivým městským částem, což byly kdysi samostatné obce. Každá městská část má svůj kulturní dům, školy, sportovní a kulturní kluby. Každý sám za sebe ne spolu. Na čem, se ale všichni bez ohledu shodnou, že zámek jeho okolí je nevyužitý potenciál a ostuda města. Vyvolává to hromadu emocí a pro někoho je to romantická kulisa při městských slavnostech, pro někoho je to ruina. Všichni se shodují, že by se s tím mělo něco dělat, ale nikdo neví, co a město nevím, kde na to vzít peníze.

Popis projektu 

Proměna zahrady je komunikační začátek, venkovní galerie historie i současnosti, místo k odpočinku, získání informací o městě a oddávací místo pod nebem a korunami stromů.

Základem žádosti je právě zajistit udržitelnost projektu Zámecké zahrady. V současnosti je povrch nerovný a vše je závislé na lidské práci. Vyrovnáním povrchu lze pravidelné sečení zajistit v režimu technických služeb města. Se kterými na projektu spolupracujeme. Bez nich by to nešlo, jedna věc je zahradu komunitně posekat, zlikvidovat svépomocí staré zahradní domky, ale druhá je vše odvést a ekologicky zlikvidovat. Tohle je základ spolupráce, která deklaruje dlouhodobou udržitelnost. Dalším krokem jsou právě akce s veřejností, chceme do zahrady vnést život přes výstavy a panely, kde budou informace o zámku a Břeclavi. V zahradě mohou probíhat tematické povídání pro děti z místních škol a družin, aby dostaly místo pod kůži. Rádi bychom v zahradě pořádaly drobné kulturní akce ve spolupráci s místními podnikateli, s Městským muzeem a galerií. Vidíme ho i jako ideální místo k občanským obřadům. Otvírá se spolupráce s organizátory Slavností piva, které navštíví každý rok 5000 lidí, nebo Hudebním festivalem vážné hudby. Nově vzniklý spolek je garantem. Důležitým článkem jsou zde i členové, kteří v blízkosti místa žijí, jsou schopni popřípadě upozornit na všechny nutné opravy anebo potřebu údržby, tak aby prostor nestrádal.  


V podstatě jsem část veřejnosti - několik lidí, které místo zajímá. Jsme rádi, že se nám už od začátku daří k nám připojovat další a zvyšovat povědomí o lokalitě. Společně realizované aktivity v řešeném území jsou samostatnou přílohou. Ale ty nedůležitější.

09.10.2017 Brontosauři - realizace laviček v rámci tábora.

01.01.2017 Začátek realizace sadu za sladovnou.

23.03.2019 Ukliďme Česko - Ukliďme zámeckou zahradu.

12.04.2019 Úklid zahrady studenty Gymnázia.

10.05.2019 KRAJINÁŘSKÝ WORKSHOP LS 2019.

19.05.2019 První veřejná houpačka u Sladovny.

10.11.2019 Komunitní sečení zámecké zahrady

Zapojujeme i odbornou veřejnost:

20.07.2018 Iniciování zapsání městského lesoparku jako kategorie v rámci hospodaření do nového LHP pro roky 2019 -2029 (zapsáno a však LHP prozatím neschváleno).

25.07.2019 Vyjádření Archaii Brno k území Mgr. Miroslav Dejmal

25. 6. 2020. Společného setkání k rozvoji veřejných prostor v lokalitě Podzámčí. Kde šlo o setkání k projednání potenciálu a možnosti rozvoje veřejných prostor v okolí břeclavského zámku.

29.12.2021 Podána žádost o grant PROMĚN SVÉ MĚSTO 

3.03.2021 Projekt revitalizace zámecké zahrady postoupil mezi 12 vybraných projektů.

15.03.2021 Udělen grant nadace Proměny. Vybráno 6 projektů z 51 žádostí.

24.04.2021 ... úklid okolo zámku ... díky Zdravému městu ... Vás došlo na 50 ... díky moc (foto: Lukáš Hrdlička)   

5. 5. 2021 v 16 hodin setkání v zahradě nad zahradou ... 

20.05.2021 Botanická vycházka s doc. RNdr. Jakubem Těšitelem. 

2. 06. 2021 Návštěva z Nadace Proměny.  

17. 8. 2021 Tábor Brontosaurů a obrovský kus práce je hotový   

4.07.2021 První e-mail Toybox.

11.07.2021 Instalace prvního venkovního panelu za účasti autora Adama Walzala, Zároveň byla instalována a zpřístupněna dendrologická stezka.

14.08.2021 V. BRONTOSAUŘÍ TÁBOR - instalace dalších dvou venkovních panelů. Likvidace a vyhrabání stařiny, odstranění pařezů.

9.08.2021 Druhý email s Toybox.

10.08.2021 Vyhrabání stařiny po postřiku.

20.9. 2021 Podepsána smlouva s Toybox na kresbu 7 historických panovníků.

20.9 2021 Probíhá výběr stylů pro zpracování galerie. Hlasování na internetu, v rámci spolku a v rámci týdne architektury.

25.09.2021 Týden architektury - pokusná instalace venkovní plakátů.

30.9. 2021 Toybox začíná pracovat na portrétech.

11. 12.2021 Máme první portrét od Toybox. 

12. 12. 2021 Vánoce v zahradě akce spojená s vánoční hrou.

18.2.2022 Máme kompletní sadu 7 portrétů připravených k tisku.

23-24.03. 2022 Kultivace a vyrovnání zahrady zakladačem, příprava pro osetí . A kdo jiný než pan Malinkovič zahradu zkultivoval těžkou mechanikou. Děkujeme. 

27.03.2022 Zakládání trávníku výsevem - Akce pro veřejnost.

30.04.2022 Trávník se již zelená

21.06.2022 Havárie kanalizace - spojená s 3 metry hlubokým výkopem .

4.07.2022 Oprava havárie ukončena, započato s obnovou trávníku.

25.7.2022 Je započato s opravou zámecké zdi.

6.08.2022 VI. RONTOSAUŘÍ TÁBOR - započato s opravou zdí a založení schodů

18. 09. 2022 OTVÍRÁME GALERII ZAHRADA 


TojBox v zámecké zahradě 

Do projektu revitalizace zámecké zahrady se nám podařilo zapojit uznávanou grafičku a ilustrátorku TOYBOX. Toybox jsme oslovili ve věci grafického zpracování kreseb - 7 portrétů významných osobností souvisejících s břeclavským zámkem.

Hlasujte pro styl, který v zámecké zahradě bude zachycovat zámeckou historii: 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG0RtmH0YG8-5PqQ4H3QGMJhsNPOfnAopjbx3Dcg5bJwRlnA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


27.03.2022

... byl den, kdy jsem zahradu probudili oseli, uválcovali a připravili na to, aby se zapojil trávník a mohla proběhnout instalace historických panelů ... 

Pomalu připravujeme instalaci 

Zatím jenom na počítači, ale pomalu připravujeme instalaci do zahrady ...Díky výtvarnici Toj Box už víme jak budou panely vypadat ... Ilona Vybíralová nechala vyrobit první maketu Břetislava, aby Libor Foukal mohl připravit potřebné podklady pro Národní památkový ústav ... 


Na začátku ... 2019 ...