Sladovna

Dalším význačným odvětvím místní průmyslové výroby bylo pivovarnictví. Původní lichtenštejnský pivovar měla v letech 1853 - 1901 v nájmu firma Hoffmann a Bittner, zaměstnávající přibližně 25 dělníků.

V roce 1901 byl dosavadní pivovar přeměněn ve sladovnu, vedle níž byl vybudován nový pivovar; tyto dva provozy byly současně spojeny v jeden závod. Výroba piva byla rozšířena na dvojnásobek původní produkce, což vedlo také k nárůstu pracovníků - pivovar nedaleko břeclavského zámku zaměstnával 54 dělníků a 14 úředníků.

Další sladovna byla v provozu v Poštorné od roku 1861 - jejími majiteli byl Isak Rosenbaum a Jan Bittner. Zpočátku se zde zpracovávalo na 80 vagonů ječmene ročně, postupně objem práce rostl a zpracované suroviny se vyvážely zejména do Německa a Švédska. Na přelomu 19. a 20. století sladovnu zničil požár. V době první světové války sloužila spíše jako prostor pro zpracování zelí a sušení zeleniny. Za první republiky se pak firmě ještě podařilo navázat na předchozí podnikatelské úspěchy a export sladu byl obnoven. 

Objekt má dnes zpracovávanou projektovou dokumentaci a stavební povolení vydané v roce 2019 na vybudování bytových jednotek. Je zařazen do Národní databáze brownfieldů. Vše je v soukromých rukách a vlastník hledá investičního partnera.