Vítejte na stránkách k zámku Břeclav ... 

... celý zámecký areál se nachází v samém srdci města a svou polohou  se nabízí, aby se stal centrálním místem odpočinku pro obyvatele i návštěvníky Břeclavi ...

Tyto stránky vznikly pro všechny, kteří chtějí o zámku a jeho okolí získat ucelené informace, z iniciativy lidí, kteří zámek vnímají stejně. Chceme tak městu pomoci především aktivitami okolo zámku a zámeckého areálu komunikací na jednom místě. A to z různých pohledů - historického, aktuálního dění okolo zámku a i z pohledu jeho budoucího rozvoje. Ano je to kontroverzní objekt a ve městě najdeme různé názory, jak s objektem naložit. Všichni se, ale shodneme, že je to symbol naší historie, je ve znaku města a zaslouží si tedy naši pozornost.


V současné době patří zámek městu, které se snaží oživit zámecký areál. Všechna řešení však narážejí na bariéru vysokých investičních nákladů, jejichž návratnost je ve většině případů značně nejistá. Přínos vložené investice je ve velké míře podmíněna vhodně zvolenou funkční náplní objektu, lákající dostatečného množství uživatelů. 

Hlavním cílem města Břeclavi je vnést do zámku a podzámčí oživení, které si místo zaslouží. V rámci zámeckého areálu probíhají hlavní kulturní akce města a prostor zámku a podzámčí je pro tyto akce svojí polohou v centru města jako stvořený. Od zámku vyjíždí za cyklistickými výlety velké množství turistů, kterým chybí adekvátní zázemí. Město k celému objektu přistupuje koncepčně, celkové náklady na celou revitalizaci jsou dnes odhadovány na 250 mil. korun. Projekt je rozdělen na dílčí etapy s různými možnostmi financování. Kromě snahy o dotační tituly se jedná také o jedinečnou příležitost k soukromým investicím.

LUKÁŠ HRDLIČKA A DAVID MAHOVSKÝ

poskytli fotografie z jejich soukromého archivu. 

Dobové fotografie jsou z MMG Břeclav,  z Národního památkového ústavu, volně dostupných zdrojů 

a od Vás ... 

Za všechny děkujeme. 

Fotografie jsou poskytnuty výhradně pro účely tohoto webu a FB stránky .